UAB „VILPROS PRAMONĖ” įgyvendino naujų produktų sertifikavimo projektą

2022 01 07

Nuo 2019-12-10 iki 2021-12-09 dienos UAB “Vilpros pramonė įgyvendino projektą „Naujų gaminių sertifikavimas“, projekto kodas Nr. 03.2.1-LVPA-K-802-03-0022, pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-802 „Expo sertifikatas LT“. Projektui įgyvendinti buvo skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos. Projekto vertė – 29.218,00 Eur. Skirta paramos lėšų – 14.609,00 Eur. Projekto trukmė - 24 mėnesiai. Projekto rezultatas – atlikti keturių naujų gaminių - pirties krosnelės, jungiamųjų vamzdžių ir dūmtraukių sistemų, bandymai. Bandymai buvo atliekami užsienio laboratorijose, gavus bandymų ataskaitas, produktai buvs sertifikuojami Lietuvoje. Turėdama sertifikatus, įmonė produkciją galės eksportuoti, o tai lems ne tik įmonės pajamų ir eksporto didėjimą, geresnį konkurencingumą, bet ir teigiamą lietuviškos kilmės produkcijos įvaizdį užsienio rinkose. UAB „Vilpros pramonė“ yra vienas stambiausių dūmtraukių gamintojų Baltijos šalyse. Kiekvienais metais bendrovė sėkmingai plečia savo produkcijos pardavimų geografiją ir nuolat ieško naujų partnerių įvairiose valstybėse. Įmonė nuolat investuoja į naujų produktų sukūrimą bei gaminių kokybės ir apimčių didinimą. Todėl įmonei būtina didinti savo pardavimus kitų šalių rinkose.