Įsteigtas naujas LST technikos komitetas "Dūmtraukiai"

2012 02 23

2012 m. vasario 23 d. 10 val. Lietuvos standartizacijos departamente įvyko LST TK XX „DŪMTRAUKIAI" sudaromasis susirinkimas. "Vilpros pramonė" tapo naujai steigiamo TK XX "DŪMTRAUKIAI" nare, o komiteto pirmininku vienbalsiai išrinktas UAB "Vilpros pramonė" direktorius Darius Ozarovskis.